Kære kunder og plantevenner, 

Der er nu sommerferielukket på planteskolen.

Første åbne dage i august er onsdag den 16 og torsdag den 17 august.

Sæt lige kryds i kalenderen den 10 sept. på Havens Dag, hvor jeg holder et ret godt udsalg af planter, jeg ikke skal forhandle mere. 

Denne hjemmeside bliver til august afløst af en blog med det samme navn, og derfor sker der ingen videre opdateringer her.


  
 

De bedste sommerhilsner fra Birgit Reimer  Besøg os på Facebook